Ochrana dat

Respektujeme soukromí všech osob, které se registrují na webové stránce paidwings nebo tuto navštíví a/nebo využijí námi prostřednictvím webové stránky paidwings poskytované služby („služby paidwings“) a snažíme se poskytovat bezpečné online zážitky.


1 ÚČEL TOHOTO PROHLÁŠENÍ

Toto prohlášené o ochraně osobních údajů vysvětluje náš přístup k zacházení s jakýmikoliv osobními údaji, které nám můžete poskytnout v souvislosti s použitím služby paidwings (nebo které mohou být shromážděny Vaším prostřednictvím). Dále jsou v tomto prohlášení uvedena Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společnostípaidwings. Pro další informace klikněte prosím zde.


2 KDO JSME A CO DĚLÁME

Službu paidwings provozuje Paidwings AG („paidwings“). Mezi hlavní aktivity této společnosti patří provozování centralizované platformy pro síť on-line seznamovacích stránek, která uživatelům umožňuje vytvářet vlastní seznamovací profily a kontaktovat ostatní uživatele platformy nebo jiných platforem, které provozujeme. Vezměte prosím na vědomí, že seznamovací profil, který na czech-milfs.com vytvoříte, je také veřejně přístupný pro uživatele našich dalších platforem. Pro další informace klikněte prosím zde.


3 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li otázky k ustanovením o ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svoje práva, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Můžete se kdykoli obrátit přímo na provozovatele, např. písemně na adresu uvedenou v impresu. K dispozici je Vám navíc provozovatelův zmocněnec k ochraně osobních údajů: advokát Daniel Raimer z kanceláře Daniel Raimer v Düsseldorfu. Kontakt naleznete v jeho impresu. Zástupcem provozovatele v EU je paní sídlící v Düsseldorfu, SRN. Zástupce lze kontaktovat přímo emailem na . Tento je vedle provozovatele příslušný ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů dle GDPR. Prosím, mějte na paměti, že zástupce a jeho kontaktní email je k dispozici pouze pro otázky týkající se GDPR. Všechny ostatní dotazy (např. výpovědi, Feedback k našemu produktu apod.) NEBUDOU našim zástupcem zpracovány. V těchto případech se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis přes support@datingcustomercare.com.


4 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK TO DĚLÁME

Vaše osobní údaje shromažďujeme především proto, abychom Vám umožnili osobní zkušenosti a mohli poskytovat služby a funkce, které nejlépe vyhovují Vašim potřebám. Z tohoto důvodu mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány následujícími způsoby:

→ Informace, které nám dobrovolně poskytnete. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Informace, které shromažďujeme Vaším používáním služby paidwings. Pro další informace klikněte prosím zde.


5 JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, abychom mohli efektivně obstarávat služby paidwings a Vám poskytovat co nejlepší servis. Vaše osobní údaje můžeme používat zejména pro následující účely:

→ Poskytování služby paidwings. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Správa služby. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Analýza údajů uživatelů. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Interní ukládání datových záznamů a dodržování právních předpisů. Pro další informace klikněte prosím zde

→ Přímý prodej třetími stranami. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Předání údajů do zpracovatelůmtřetích stran. Pro další informace klikněte prosím zde.

→ Předání údajů profesionálním poradcům a potenciálním kupujícím. Pro další informace klikněte prosím zde.


6 JAK ZÍSKÁME VÁŠ SOUHLAS

Pokud naše používání Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, můžete nám dát svůj souhlas následujícími způsoby:

• podle pokynů, které Vám poskytneme, když shromažďujeme Vaše osobní údaje; nebo

• prostřednictvím zprávy pro paidwings e-mailem na v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedené kontaktní údaje.


7 POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Vezměte prosím na vědomí, že služba paidwings může používat určité soubory cookie, pixely, majáky, log soubory a další technologie. Přečtěte si prosím naši směrnici pro soubory cookie, abyste se dozvěděli více o námi používaných souborech a jejich používání a mazání.


8 ODKAZY NA TŘETÍ STRANY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Služba paidwings může obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nepoužije, pokud používáte odkaz, abyste se dostali z paidwings na jinou webovou stránku nebo pokud požadujete službu třetí strany. Pro další informace klikněte prosím zde.


9 PŘENOS DAT MIMO EHP

V současné době nepřenášíme Vaše osobní údaje mimo EHP.


10 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁME

Vaše osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, jak je to bezpodmínečně nutné:

E-mailové adresy a osobní údaje shromážděné v souvislosti s registrací k odběru newsletteru uchováváme až do okamžiku, kdy obdržíme odvolání souhlasu.

Údaje související se smlouvou uchováváme až do ukončení smlouvy (včetně zaplacení všech neuhrazených pohledávek).

Ostatní údaje shromážděné například v rámci bezplatného přihlášení vymažeme po 60 dnech nečinnosti, pokud zákonné předpisy nestanoví jinak.


11 DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Snažíme se uchovat osobní údaje, které nám poskytnete, v bezpečí a přijmeme přiměřená opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnou. Pro další informace klikněte prosím zde.


12 PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM A VAŠE OSTATNÍ PRÁVA

V souvislosti s námi uloženými osobními údaji Vám přísluší následující práva:

• Vaše právo přístupu. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na opravu. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na smazání. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na omezení zpracování. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na přenos dat. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na námitku. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše práva týkající se automatizovaných rozhodovacích procesů a profilování. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo odvolat Váš souhlas. Pro další informace klikněte prosím zde.

• Vaše právo na podání stížnosti k dozírajícím úřadům. Pro další informace klikněte prosím zde.


13 ZMĚNA TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo na příležitostné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pro další informace klikněte prosím zde.


Stav duben 2018